Kransalger är relativt vanligt förekommande längs Gotlands kuster. Kransalgerna representeras av fem arter fördelade på två släkten, Chara och Tolypella. Många av arterna är känsliga för övergödning. Förändringar i kransalgsbestånd över tiden kan konstateras när resultat från de olika åren som inventeringar gjorts jämförs. Både positiva och negativa förändringar har skett.