Denna rapport redovisar två års fältarbete längs kusten som utförts i syfte att förbättra kunskapsläget om viktiga lek- och uppväxt områden för varmvattenfisk. Resultaten från rominventeringen är direkt användbara för planering och förvaltning av kusten för länsstyrelsen och viktiga områden som inte har besökts och områden som borde besökas på nytt för att underlaget ska bli fullständigt.