Släktet Vibrio-bakterier lever naturligt i marina miljöer, men deras tillväxt och fördelning påverkas av olika miljöfaktorer. Många arter är sjukdomsframkallande, både för människor och andra organismer, vilket gör att det är av intresse att känna till mer om hur de fungerar.