Forskningsprogrammet BalticPOPs har studerat orsakerna och källorna till de höga dioxinhalterna i fet fisk i Östersjön och föreslagit åtgärder för att minska nivåerna. Problemet med dioxiner i Östersjön är komplext. Det är en följd av industriella verksamheter tillbaka i tiden i kombination med aktuella utsläpp och ekologiska förändringar.