I Västerhavet 2013 kan du läsa om hur forskare och myndigheter utmed Västerhavskusten jobbar för att få en bild av hur mycket ålgräs vi har kvar, hur vi kan skydda det eller restaurera förstörda ålgräsängar. Årets nummer tar också upp hur det egentligen går till när fiskekvoter sätts, om hur man försöker återskapa utrotade torskbestånd i Bohusläns fjordar och hur vädret och näringssituationen i havet var under förra året.