I årets artikel om tillståndet längs Svealandskusten presenteras nya kartor som visar de faktiska koncentrationer som använts för statusbedömning. Kartorna har en mycket fin skalindelning, vilket ger en betydligt mer komplex bild än den enhetliga karta som ges av statusbedömningens klasser. Skillnader mellan områden och delområden kan här urskiljas för flera olika variabler, vilket ger en grund för nya insikter och bättre förståelse. Tidsutvecklingen visas i trenddiagram.