Förbundets mätningar av syreprofiler är nu inne på sitt tredje år. Sammanfattningsvis är syresituation fortsatt bra eller bättre i ytter- och mellanskärgård. Men något sämre i vissa inre fjärdar.