Hur ska kustvattnen klara utsläppen från en kraftigt ökande befolkning samtidigt med förväntade klimatförändringar? I en ny rapport konstateras att inte ens med nollutsläpp från reningsverken i Stockholms län kommer vattenförvaltningens krav på god status nås i alla vatten. Ytterligare åtgärder måste till för att minska belastningen på våra skärgårdsområden.