Om man vistats i Östersjöns skärgårdar under de senaste decennierna, har man nog märkt att säl och skarv har blivit vanligare. Detta har orsakat reaktioner, och stundtals hetsiga diskussioner. Framför allt diskuteras frågan om konkurrens med kustfisket. Hur stor är denna påverkan? En översiktlig beräkning av dessa arters konsumtion jämfört med människans fångster presenteras. jämför