Denna rapport sammanfattar de metoder som anges i vattendirektivet och dess stödjande dokument samt hur metoderna används för att fastställa referensförhållanden och klassgränser för sjöar, vattendrag och kustvatten i Sverige. Vi diskuterar ävenhur metoderna förhåller sig till andra direktiv och miljömål.