Alla klassificeringar av ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv är behäftade med någon grad av osäkerhet. Syftet med denna rapport är att presentera ett generellt arbetssätt för hantering av osäkerhet i beräkningar av ekologisk status i svenska inlands- och kustvatten. Vi beskriver nuvarande arbetssätt och föreslår ett ramverk för för framtiden.