Rapporten sammanfattar den globala forskningens kunskap om exponering och påverkan från hormonstörande ämnen. Effekterna är liknande för människor, däggdjur och ryggradsdjur och påverkar därför miljön på många sätt.