Den första workshopen om statistik inom WATERS hölls i Uppsala 13 till 15 februari 2012. Syftet var att diskutera statistiska principer för designen av de gradientstudier som planeras inom både havs- och sötvattengrupperna.