Syftet med det här projektet var att undersöka vilka källor som är viktiga för dagens dioxinbelastning i sediment i kustnära områden i Bottenhavet och Bottenviken. Vid de flesta av de undersökta lokalerna var koncentrationerna som högst under 1960-tal till 1980-tal och har sedan dess minskat drastiskt fram till idag, med en genomsnittlig minskning på 73 % från toppnivåerna.