Koldioxidutsläppen har fortsatt att öka varje år. Detta trots att världens ledare enats om att begränsa framtida effekter av klimatförändringen. Enligt en ny rapport från Världsbanken håller jordens klimat på att bli fyra grader varmare, vilket är dubbelt så mycket som det mål som lades fast vid klimatmötet i Köpenhamn för två år sedan. Kraftigt stigande havsnivåer, översvämningar och värmeböljor är några av de allvarliga konsekvenser som en fyra graders uppvärmning av klimatet kommer att leda till.