Isvintern 2010/11 var den kraftigaste sedan rekordåret 1987. Längs delar av kusten var även den föregående säsongen en kraftig isvinter med mycket tjock is. Men enstaka vintrar säger inte mycket om förändringar i klimatet.