Havet ansågs länge vara en utmärkt slutstation för olika typer av avfall. Det är som att det som inte syns på ytan heller inte finns. I Östersjön blev det redan under 1960-talet tydligt att så inte är fallet, då bestånden av havsörn och sälar nästan utrotades på grund av organiska miljögifter.