För fyrtio år sedan var havsörn på randen till utrotning på grund av alla miljögifter. Sedan dess har Naturskyddsföreningen, med stöd av forskare, lagt ut flera tusen ton giftfri mat till havsörnen.