Östersjön har sedan senaste istiden påverkats av faktorer som förändrat områdets hydrologi och ekosystem. Idag står vi dock med stor sannolikhet inför snabba förlopp kopplat till extremt väder och mer långsiktiga klimatförändringar. Östersjöns biogeokemiska cykler och ekosystem kommer att påverkas på olika sätt, vilket också kommer att förändra hur miljögifter sprids och var de hamnar i systemet. Är det då möjligt att idag förutspå vad som kommer att hända med miljögifterna?