Vilka gifter finns på båtskroven och vad utsätter du dig för i samband med vår-och höstrustning av din båt? Hur mycket gifter hamnar på marken och så småningom i havet?