Havsörnen är Sveriges största rovfågel. Den har varit hårt ansatt av både miljögifter och tjuvjakt, men idag finns runt 500 häckande par i landet.