En första sammanställning från den Europeiska miljöbyrån över skyddade områden på land och i vatten i Europa. Syftet är att ge en överblick över de komplexa systemen för skydd på olika nivåer. Över 21% av landområdena har någon form av skydd, medan endast 4% av havsområdena inom EU ingår i nätverket Natura 2000.