I rapporten ges en översikt över olika aktiviteter som ska klassas som marin turism, hur de påverkar miljön och på vilket sätt de är beroende av en god miljö. Turismsektorn står idag för en betydande del av den svenska ekonomin, inte minst marinrelaterad rekreation och turism. Denna rapport ger en översikt över de aktiviteter som kan klassificeras under marin rekreation och turism och hur de är beroende av och påverkar våra marina ekosystem. Utvecklingen av miljön i marina områden är avgörande för möjligheten för kommande generationer att njuta av rekreation i dessa områden. Rapporten beskriver hur olika rekreationsaktiviteter kan komma att påverkas i framtiden, tillsammans med de värden som de representerar för Sverige i allmänhet.