Rapporten innehåller en beskrivning av marina naturvärdestyper i Östergötland, ett förslag på inventeringsmetod samt en test av metoden inom fyra pilotområden. Dessutom inrymmer rapporten rekommendationer inför det fortsatta inventeringsarbetet.