Haven som omger Europa ger nya möjligheter för tillväxt och jobb och kan bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin. Om denna potential ska kunna utnyttjas på bästa sätt behövs det mer kunskap om vad som händer under havet. EU-kommissionen föreslår att det senast 2020 ska tas fram en digital karta över den europeiska havsbottnen genom att samla alla befintliga data i en databas som är öppen för alla. Med en grönbok om havsfrågor som antas i dag inleder kommissionen ett samråd om hur detta kan uppnås. I grönboken ställs ett antal frågor: Hur kan pågående åtgärder i EU-länderna införlivas i en gemensam EU-insats? Hur kan ny billigare observationsteknik utvecklas? Vad kan den privata sektorn göra? Samrådet är öppet till och med den 15 december 2012.