En utvärdering av vattenrådsarbetet i Bottenviken som tagits fram i samarbete mellan Umeå Universitet och Bottenvikens Vattenmyndighet, visar på olika uppfattningar av formen för vattenråden och resultaten från dessa.