Rapporten redovisar en kartering av ålgräsutbredningen (Zostera sp.) i Västra Götalands län sommaren 2008 genom geosatelliten SPOT-5.