Under senare år har det kommit allt fler rapporter från allmänheten om att antalet ejdrar minskar i Östersjöns skärgårdar. En omfattande studie av övervintrande sjöfåglar i Östersjön visar nu att inte enbart ejder, utan även alfågel, svärta, sjöorre och alförrädare som alla i stor utsträckning livnär sig på musslor och andra bottendjur, har minskat mycket kraftigt under de senaste 20 åren. Med hjälp av forskning försöker vi ta reda på orsakerna till nedgången, men ännu finns inget entydigt svar.