Miljöproblemen i Östersjön är allvarliga, och kunskapen om exakt vilka risker de innebär är omdebatterad. I ett forskningsprojekt har vi kartlagt hur miljöriskerna bedöms och hanteras idag, och konstaterar att det finns ett behov av att den traditionella riskbedömningen kompletteras med ett större mått av försiktighet och ett ökat deltagande av samhällets olika aktörer.