Döda bottnar på grund av syrebrist i bottenvattnet är ett välkänt fenomen i Östersjöns öppna delar. Vi vet också att i en del områden längs kusten så uppstår det syrebrist varje sommar, men hur spridd är denna företeelse? Genom att sammanställa data från de olika länderna kring Östersjön har vi försökt skapa en bild av syresituationen även i kustområdena.