Alfågeln är en liten dykand, släkt med ejder och svärta. Den häckar i arktiska områden men övervintrar i stora flockar i Egentliga Östersjön.