Vattnets rörelser styr transporten av nästan allting i havet, och den som inte kan simma ifrån strömmarna är tvungen att flyta med dem. Att modellera transporten med havsströmmarna är därför ett effektivt verktyg för att beräkna förflyttningen av organismer och partiklar i havet, och även vattnets egna egenskaper som värme och salt. I avhandlingen används transportmodellering för tillämpningar från värmetransport i havet till interdisciplinära studier av spridningen av marina larver och dess betydelse för design av marina reservat. Modellresultaten jämförs också med verkliga observationer.