Fisk är en viktig källa till mat och inkomst för miljoner människor längs tropikernas kuster. Men fisken behövs också för att upprätthålla viktiga ekosystemprocesser i korallreven. Den här avhandlingen handlar om den känsliga balansen mellan sociala och ekologiska aspekter på fiske och handel i Zanzibar utanför östra Afrika.