Svealands kustvattenvårdsförbund är en ideell organisation med myndigheter, företag och organisationer i regionen som medlemmar. Förbundet verkar för en god vattenvård i regionen genom att bygga upp en kunskapsbas om kustvattnets kvalitet och orsaker till påverkan. Verksamhetsområdet sträcker sig från Dalälvens mynning i norr till Bråvikens mynning i söder. En karta över förbundets provtagningsstationer finns här.