En engelskspråkig populärvetenskaplig broschyr som sammanfattar forskningsläget om dykänder som ejder och alfågel och deras föda. Broschyren tar upp den senaste negativa populationsutvecklingen för musselätande änder i Östersjön. Den diskuterar möjliga orsaker till den kraftiga nedgången samt tar upp frågor som rör övervintring, migrationsmönster och häckningsbiologi.