Endast en bråkdel av Östersjöns genetiskt unika vildlaxbestånd finns kvar. Artens förmåga att bibehålla genetisk variation kan vara starkt påverkad. Samtidigt börjar varningar från populationsgenetiska forskare att vinna gehör. Nu föreslår EU-kommissionen stopp för storskaliga laxutsättningar och andra insatser för att rädda kvarvarande genetisk mångfald.