I havets märkliga värld finns det faktiskt simkunniga växter. De kan aktivt förflytta sig upp och ner i vattnet, för att på bästa sätt nyttja både ljus och näring. Detta fenomen är tydligt i djupa havsområden, men även på grunt vatten simmar växtplankton mot den ljusa ytan under dagtid, för att flytta sig ner mot bottnarna under natten.