Mätningar i jordbruksåar visar: Lantbrukets åtgärder mot näringsläckage ger bra effekt. I närmare 30 år har lantbruket systematiskt arbetat för att minska växtnäringsläckaget. För första gången kan nu resultatet mätas på bred front i vattendragen, visar SLU-forskare från Institutionen för vatten och miljö i en trendanalys av 65 jordbruksåar i Syd- och Mellansverige.