Avhandlingen behandlar hur icke-enzymatiska antioxidanter och tiamin produceras, fördelas och konsumeras i den akvatiska födoväven.