Östersjön är ett särskilt känsligt hav, och ett väldigt viktigt hav. På Östersjön körs mycket transporter, där fiskar man och inte minst har skärgårdsområdet stora naturvärden, inte bara för mig utan för miljontals andra människor. Det handlar både om miljö och ekonomi att se till att Östersjön mår bra.