Havsmiljön förändras hela tiden, både på kort och lång sikt. Under evolutionens gång har djur och växter anpassat sig till dessa naturliga miljöförändringar. De globala klimatförändringarna som beror på mänsklig aktivitet skapar både snabbare och kraftigare variationer i miljön. Genom att simulera den framtida havsmiljön på laboratoriet får vi en inblick i hur havsdjur kommer att klara dessa förändringar.