Salthaltens variation i ett geologiskt tidsperspektiv kan ge information om de förändringar i Östersjöns miljö som kan förväntas vid en utsötning av Östersjön orsakad av en klimatförändring. Genom att analysera flera tusen år gamla musselskal kan man numera noggrant bestämma Östersjöns salthaltsvariationer efter den senaste istiden.