Beroende på säsongsvariationer i temperatur och födotillgång, gör fiskar i tempererade regioner justeringar i sin ämnesomsättning för att basala processer skall kunna löpa på som vanligt. Avhandlingens syfte var att reda ut hur fysiologin och fettförbränning hos laxfiskar påverkas av temperatur och födotillgång, och att klargöra aspekter av den endokrina kontrollen av fettförbränning.