Sedan 1992 har övervakningen av kustfisk integrerats för att dra nytta av styrkorna hos tre olika mätprogram. På så vis kan långtidsförändringar hos fisk dokumenteras ända från cellnivå till populations- och samhällsnivå och kopplas till förändringar av föroreningsbelastningen.