Fisk som exponerats för renat avloppsvatten får en ökad nivå av enzymet carbonyl reductase, CBR, i levern. Forskare vid Göteborgs universitet kan visa att CBR har egenskaper som kan göra den lämplig som biomarkör, en tidig varningssignal för miljögifter. Det kan ge en bättre miljöbevakning.