Det naturvetenskapliga kunskapsläget om klimatförändringarna förbättrats ständigt genom forskning. En sammanställning av de senaste årens forskning visar bl.a. att tvågradersmålet förutsätter stora utsläppsminskningar, att avsmältningen av Arktis havsis liksom havsnivåhöjningen kan bli större än vad FNs Klimatpanel bedömde år 2007, samt att försurningens effekter på marina ekosystem är mer omfattande än vad som tidigare varit känt.