Östersjön ger ifrån sig mer koldioxid än den kan binda. Lokala variationer har gjort Bottenviken allt mer utsatt. Det visar en studie av koldioxidflödet mellan Östersjöns vatten och atmosfären som gjorts av forskare vid Göteborgs universitet. Avhandlingen innehåller även en modellstudie som visar att övergödningen av Östersjöns ytvatten kan ha motverkat den försurning som koldioxidökningen i atmosfären annars skulle ha gett upphov till. De nya resultaten ingår i arbetet med att utveckla bättre miljö och klimatmodeller för Östersjön.