De fintrådiga alger som tidigare ofta har benämnts som ”gult lurv” i undersökningar av alger har i den här undersökningen visat sig vara ett brett spektrum av olika arter. I de kvalitativa proverna som samlades in genom dykning hittades totalt 20 stycken olika grön-, röd - och brunalger. Målen med denna studie var att ta reda på vilka alger i Västerbotten som innefattas av det så kallade ”gula lurvet” och dessutom att göra en jämförelse mellan videoinventeringar och dykinventeringar med insamlat kvalitativt material. I videoanalyserna noterades enbart 8 stycken arter, där vissa inte noterades förrän under en andra videoomgång.