De mikroalger som uppvisar någon form av betningsförsvar kan ha en stor fördel i jämförelse med de arter som inte har förmågan att försvara sig. Detta kan vara en av många förklaringar till varför vissa mikroalger är mer framgångsrika än andra och kan växa okontrollerat och utgöra ett stort problem. Det är därför viktigt att öka vår kunskap och förståelse kring hur mikroalger kan försvara sig gentemot betare och vilken roll infokemikalier spelar för uttrycket av olika försvarsmekanismer.