Den här avhandlingen handlar om arter av segmenterade maskar som har tillhört släktet Marionina Michaelsen, 1890 inom familjen Enchytraeidae, klass Clitellata (gördelmaskar), fylum Annelida (ringmaskar). Arterna ingår i samma klass som daggmaskarna, men är mycket mindre, och de flesta av dem lever mellan sandkornen i havsstränder. Eftersom det inte finns några tydliga gemensamma karaktärer för gruppen, som skiljer ut dem från andra inom familjen Enchytraeidae har Marionina länge ansetts vara ett släkte som innehåller artgrupper som inte är nära släkt med varandra. En sådan grupp kallas för icke-monofyletisk, till skillnad mot en monofyletisk sådan, där alla arter härstammar från gruppens senaste gemensamma förfader. Inom modern systematik strävar vi efter att klassificera efter principen om monofyli. Då blir nämligen gruppens alla medlemmar närmare släkt med varandra än med arterna utanför. Den främsta målsättningen med denna avhandling har varit att reda ut släktskapet mellan arter som tillhör detta icke-monofyletiska släkte. Detta har t.ex. resulterat i att tidigare Marionina-arter har överförts till andra släkten för att på så sätt identifiera och avgränsa olika monofyletiska grupper.